calc

kalkulator:

Przyrost X o Y%:

Liczbę: Powiększ o: %

Pomniejszenie X o Y%:

Liczbę: Zmniejsz o: %

X% z liczby Y:

% z liczby

Kalkulator wynagrodzenia (umowa o pracę):

Kwota: zł: