calc

O Stronie


Lista zmian:

v 2.0 - Dodano style CSS, zakładki,responsywność
v 1.5 - Dodano procent z liczby
v 1.4 - Dodano zdjecie, kolor strony
v 1.3 - Wersja obecna, opublikowana